Teatre.


L'objectiu fonamental de l'activitat és que els alumnes desenvolupen les capacitats expressives i comunicatives del seu propi cos. Reconèixer les tècniques bàsiques d'expressió corporal i teatral, així com descobrir la varietat de les imatges corporals, emocions o situacions que som capaços de transmetre, al mateix temps que es desenvolupar les habilitats socials mes freqüents.