Informàtica. (per a educació infantil)

 

Preparar els alumnes per a i en l'ús de l'ordinador, utilitzant diferents programes educatius adaptats als distints nivells. L'objectiu principal és familiaritzar l'alumne amb l'entorn de l'ordinador(ratolí, teclat, pantalla, ...).

Informàtica. (per a educació primària).


Exercitar els alumnes en l'ús de l'ordinador per mitjà del sistema operatiu de Windows, coneixements de navegador Explorer, realitzar busques d'informació i ús de diferents programes. Coneixement i desenvolupament de programes Word, Exccel, Paint, Power Point, Publisher.
Coneixement i maneig d'impressora,  escàner i càmera web.