Justificació:

Durant el mes de juny, l'horari escolar pateix una important variació, que per a molts pares i mares suposa un important trastorn a causa de les seues jornades laborables.
És per això que des de La Milotxa proposem el Club de vesprades de juny i setembre, a fi d'assumir als alumnes i alumnes quels pares tenen un horari laboral que no es correspon amb l'escolar.

Destinataris:

Tots els alumnes i alumnes del centre amb la necessitat utilitzar aquest servei.

Objectius:

Es pretén facilitar la difusió intercultural de jocs i activitats que permeten desenvolupar actituds i valors relacionats amb l'educació per a la pau.

Horaris:

L'activitat comença a les 15 hores amb recepció d'alumnes i acaba a les 17:00 amb la distribució següent: 15:00 h. Arreplegada d'alumnes i començament de les activitats. 17: 00 h. Comiat. Possibilitat de gestionar menjador (amb catering).