Ludoteca.

Àrees que treballem:

Exercici: Els jocs d'exercici són aquells que consisteixen a repetir una acció pel plaer dels resultats immediats.

Simbolisme: El joc simbòlic és aquell que implica la representació d'un objecte per un altre. Simula esdeveniments imaginaris i interpreta escenes versemblants per mitjà de personatges ficticis o reals.

Acoble: El jocs d'acoblament consisteix a encaixar, acoblar, superposar, apilar i ajuntar peces... etc. .

Regles: Els jocs de regles són aquells en què hi ha una sèrie d'instruccions o normes que els jugadors han de conèixer i respectar per a aconseguir l'objectiu previst.