Oferim distints temes per escollir, per exemple:

La maquina del temps.
Un mon de cultures.
El llibre de la selva.
Viatge pel País Valencià.
I mes ........................................

HORARI GENERAL D'ACTIVITATS.

8:00 H. Recepció / repàs de les tasques d'estiu.
És el moment en què les educadores ajuden als alumnes a resoldre dubtes dels seus treballs d'estiu.

9:00 h. Presentació de les activitats del dia.
És el moment de reunir-nos tots els membres de l'escola d'estiu, en rogle, en aquest espai ens donem el bon dia, presentem el tema del dia, i llegim els missatges de la bústia de l'escola d'estiu.

9:15 h.  Introducció al tema del dia.
 Activitat del matí.

10:30 h. Esmorzar.                
Ja per grup, cada monitor/a esmorza amb el grup que té assignat.

11:00 h. Activitat del matí (temàtica).
Depenent del tema del dia, es planteja un gran joc, aquesta és l'activitat més forta del dia, per tant es presenta d'una forma molt atractiva i amb continguts encaminats a complir els objectius proposats.

13:00 h. Fi de l'activitat.

13:00 h. Dinar i  Jocs educatius de baixa intensitat.
Després del menjar plantegem activitats que no requereixen massa moviment, els monitors/es, creen l'ambient  adequat perquè açò ocórrega.
               
15:00 h  Arreplegada.