Expressió plàstica (pintura, tallers creatius)

Pretenem desenvolupar habilitats artístiques i la capacitat creativa, descobrint formes d'entreteniment i diversió que al mateix temps suposen un reforç de l'austeritat i la senzillesa de les coses fetes amb les pròpies mans. Aprendre distintes tècniques artísticcreatives adequades a cada edat de mode actiu i participatiu, treballant en equip.

Es van alternant tècniques de dibuix i tasques de manualitats, mitjantçant jocs i activitats prèviament programades i utilitzant diverses tècniques d'animació infantil que estimulen una o diverses àrees: Verbal, numèrica, atenció, concentració, memòria, perceptiva, cognitiva, motora, intel•ligència, emocional.

Les activitats s'adapten al nivell més estimulant en cada cas, buscant la diversió dels alumnes al temps que es formen i aprenen a desenvolupar-se en situacions noves.