Danses i balls.


L'activitat té un caràcter cultural, però en la seua base té un component formatiu:

De potenciació de la capacitat motriu, de presa de consciència de la imatge del seu propi cos, dels seus segments en diferents posicions i moviments.

D'orientació i relació amb l'espai que els rodeja, dels límits, de les diferents distàncies i proporcions, dels desplaçaments, del maneig d'objectes, de la seua sincronització amb el ritme, de l'expressió lliure dels seus sentiments i del moviment.