“CLUB DE MATINERS”

Descripció i Objectius

Este servei que s'ofereix als centres escolars, sorgeix com a necessitat adequar les prestacions dels Centres Escolars a la diversitat de demandes dels ciutadans; així s'ha buscat solucions eficaces al problema que suposa per a moltes famílies l'atenció als seus fills menors a primera hora del matí, a través d'un servici denominat “CLUB DE MATINERS”.

Objectiu principal:

Com ja s'ha comentat, és respondre a les necessitats familiars que prové del problema existent entre horaris escolars i laborals, garantint l'atenció dels xiquets i xiquetes per persones degudament qualificades que els propicien activitats que van pel camí d'estimular la seua creativitat, autonomia i interés per conéixer i disfrutar el seu entorn, cobrint la necessitat atenció a xiquetes/vos abans de l'inici de les classes al matí. Així, seria la prestació de servicis de protecció i vigilància als escolars de Centres d'Educació Infantil i Primària abans de l'inici de les classes al matí, durant el curs escolar, l'objectiu primordial.

Destinataris

Alumnat d'Educació Infantil i d'Educació Primària de Centres Escolars.

L'horari seria el següent: de dilluns a divendres, hora i mitja abans del començament de les classes, en dies lectius. Durant tota l'hora i mitja de prestació del servei romandrà tancada la porta del centre, fins a l'horari habitual d'obertura del mateix, les 9:30 hores. Obrint, únicament, per a rebre els alumnes que hagen sol•licitat tal servei.

Tasques

A més d'acollir i vigilar als escolars participants i organitzar activitats d'oci, este servici, comprén les tasques següents:

1. Obertura del Centre educatiu.

2. Recepció i control de l'arribada dels escolars al centre educatiu. Vigilància i protecció dels escolars abans de l'inici de les classes del matí. Realització d'activitats sobre temes transversals com els valors de cooperació, tolerància, respecte, etc…; i activitats tant lúdiques com didàctiques.

Activitats

Les activitats estaran relacionades amb el foment dels valors ja mencionats, de les activitats lúdiques i didàctiques, així com la utilització del temps lliure, i adaptades al grup d'edat amb què se'n vaja a treballar.
Totes estes activitats se n'aniran realitzant tant en grup, com individualment, tenint en compte el context de la situació.
Els continguts de les activitats d'oci contemplaran: activitat i habilitat motriu, plàstica, música i mitjans audiovisuals.